РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ:

1. За да се пазарува от онлайн магазин borsi4ka.com, е необходима регистрация. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация и се генерира клиентски профил. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни, телефон и адреси за доставка.

3. Онлайн магазин borsi4ka.com предоставя възможност и за подаване на поръчки от Потребители със статут “гост”- Пазаруване без регистрация, при което за Потребителите не се генерира клиентски профил, име и парола.