ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1. Регистрираните Потребители доброволно предоставят личните си данни в процеса на регистрация.

2. Регистрираните потребители имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а така също имат право да изискат да бъде закрит техния потребителски профил.

3. „Хард” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, освен ако ЗЗЛД не предполага друго.

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), Ви  информираме за начина, по който  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

4. В зависимост от конкретния случай borsi4ka.com  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

- за изпълнение на задълженията на borsi4ka.com  по сключения с вас договор 

- за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;

- с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;

- налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента

5. Данните ви се съхраняват  по време на срока на договора. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава borsi4ka.com  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

6. При обработването на данните Ви, за да бъдат защитени Вашите интереси  borsi4ka.com   се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

7. С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на borsi4ka.com   за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас чрез формата ни за контакти.

8. При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Декларирам, че съм предоставил информация за себе си , представляваща лични данни, доброволно, и че съм запознат/а с информацията предоставена от „Хард „ ООД и съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани за следните цели:

1.      Сключване на договор за поръчка.

2.      За целите на директния маркетинг, за получаване на информация за нови продукти,  услуги и промоции.

Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от borsi4ka.com  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  borsi4ka.com , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.