ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Онлайн магазин borsi4ka.com

за ползване на онлайн магазин  borsi4ka.com  и за извършването на покупки на стоки през него.

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

borsi4ka.com  е онлайн магазин за продажба на стоки за хигиена, козметика, бебешки и детски стоки.

borsi4ka.com е собственост на фирма „Хард“ ООД:

Седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Пирин“,  бл. 14

Адрес за кореспонденция и за отправяне на жалби от потребители: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“,ул.„ПопДимитър“№3.

Регистрация към Агенция по вписванията: ЕИК: 125575999

МОЛ: Христина Георгиева

Алианц Банк България АД 

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG35BUIN95611000548186

„Хард“ ООД притежава Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни № 15409 / 07.10.2016 г. издадено от Областна дирекция по Безопасност на храните, гр. Варна.

1. Настоящите Общи условия са приети от „Хард“ ООД (наричано по-долу само “Търговец”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон.

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Хард“ ООД от една страна и ползвателите (наричани Потребители) на онлайн  магазин  borsi4ka.com наричан  Доставчик от друга страна, а именно:

Условията за ползване на  онлайн  магазин   www.borsi4ka.com от Потребители на предлаганите от него стоки и услуги;

Взаимоотношенията между Търговеца и Потребителите на онлайн  магазин www.borsi4ka.com, като уреждат условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Потребителите ;

Правата и задълженията на Доставчика и Потребителите по сключените  договори за покупко-продажба, включително, поръчките, сроковете и начините за доставка на поръчаните продукти, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки и услуги.

1.2. Ако посещавате и използвате borsi4ka.com  , Вие заявявате, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

1.3. Общите условия са публикувани на вниманието и достоянието на всеки посетител на видно място в началната страница на  borsi4ka.com. 
 
1.4. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите  на borsi4ka.com  е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и  Потребителя  за извършването на доставка на поръчаните стоки.
1.5. Доставчикът не е задължен да извършва доставки на Потребители, които не са приели настоящите Общи условия.
1.6. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите се извършва при процедурата по регистрация или при подаване на поръчка от Потребителя  със статут на “гост” на borsi4ka.com  и след като Потребителя  е въвел  личните си данни.
1.7.Потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме.
1.8. „Хард” ООД е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на онлайн магазина, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, освен ако ЗЗЛД не предполага друго.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ:
2. За да се пазарува от онлайн магазин borsi4ka.com, е необходима регистрация. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация и се генерира клиентски профил. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
2.1. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни, телефон и адреси за доставка.
2.2. Онлайн магазин borsi4ka.com предоставя възможност и за подаване на поръчки от Потребители със статут “гост”, при което за Потребителите не се генерира клиентски профил, име и парола.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
3. Регистрираните Потребители доброволно предоставят личните си данни в процеса на регистрация.
3.1. Регистрираните потребители имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а така също имат право да изискат да бъде закрит техния потребителски профил.
3.2. „Хард” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, освен ако ЗЗЛД не предполага друго.
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), Ви  информираме за начина, по който  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
3.3. В зависимост от конкретния случай borsi4ka.com  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
- за изпълнение на задълженията на borsi4ka.com  по сключения с вас договор 
- за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
- с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
- налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 3.4. Данните ви се съхраняват  по време на срока на договора. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава borsi4ka.com  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.
3.5. При обработването на данните Ви, за да бъдат защитени Вашите интереси  borsi4ka.com   се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.
3.6. С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
За информация и въпроси, свързани с политиката на borsi4ka.com   за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас чрез формата ни за контакти.
3.7. При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.
Декларирам, че съм предоставил информация за себе си , представляваща лични данни, доброволно, и че съм запознат/а с информацията предоставена от „Хард „ ООД и съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани за следните цели:
1. Сключване на договор за поръчка.
2. За целите на директния маркетинг, за получаване на информация за нови продукти,  услуги и промоции. 
Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от borsi4ka.com  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  borsi4ka.com , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.
ПОРЪЧКА НА СТОКИ
4. В онлайн магазин borsi4ka.com  на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
4.1. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.
4.2. Натискането на  бутон КУПИ записва избрания продукт в "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва 24 чaса, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.
4.3. За да се направи поръчка до онлайн магазин borsi4ka.com  , Потребителят трябва да посочи:
-    валиден адрес на своя електронна поща;
- вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
-    вярно попълнени данни за контакт– две имена;
-    актуален телефон.
4.4. Поръчката се  заявява  чрез натискане на бутона „Поръчай”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
4.5. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена.
4.6. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, консултант от онлайн магазина уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде променена или анулирана.
4.7. Поръчки в онлайн магазин borsi4ka.com  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
4.8. Работното време на консултантите на онлайн магазин borsi4ka.com  е от понеделник до събота, от 9:30 до 18:30 часа. Онлайн консултации относно продукти могат да бъдат извършвани в работното време на магазина.
4.9. Всички поръчки, направени до 13:30 ч., се обработват и изпращат на същия ден.
4.10. Всички поръчки, направени след 13:30 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.
4.10.1. Всички поръчки, направени в събота и неделя и по време на официални празници ,  се обработват на следващия работен ден.
4.11. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
4.12. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения  имейл: office@borsi4ka.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран,  потребителското си име, цена
на поръчката, както и номера на направената поръчка.

ДОСТАВКИ
 
5. След като в borsi4ka.com  постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на онлайн  магазинът уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
5.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. 
5.2. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
5.3. Доставките се извършват в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката. 
5.3.1.В случаите на поръчки  на едро доставките се извършват в рамките на 7 /седем/ работни дни.
5.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен).
5.6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
5.7.  ДОСТАВКИ И ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВКА

*За поръчки на стoйност над 80,00 лв. за дрехи и играчки доставката е безплатна! 

 

1.         След като в borsi4ka.com  постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на онлайн  магазинът уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

2.         Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

3.         Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.         Доставките се извършват в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

5.         В случаите на поръчки  на едро доставките се извършват в рамките на 7 /седем/ работни дни.

6.         Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен).

7.         Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

Цени на доставки:

Цената зависи от теглото на поръчката. Наш консултант ще се свърже с Вас за потвърждение на поръчката и да Ви уведоми за цената на доставката и съответно общата крайна цена на стоките включвайки и доставките.

***Доставка се прави само след потвърждение по телефон от страна на клиента.

*За поръчки на стoйност над 80,00 лв. за дрехи и играчки доставката е безплатна! 

 

Цени на доставки до адрес на клиента с куриерска фирма Рапидо:

 

Цени на услуги

От адрес на клиента
до офис

От адрес на подател
до адрес на получател

документи

3.75 лв.

7.35 лв.

До 0.500 кг.

3.75 лв.

7.35 лв.

До 1.000 кг.

3.75 лв.

7.35 лв.

До 2.000 кг.

4.25 лв.

7.85 лв.

До 3.000 кг.

4.25 лв.

7.85 лв.

До 4.000 кг.

7.65 лв.

13.65 лв.

До 5.000 кг.

7.65 лв.

13.65 лв.

До 6.000 кг.

7.65 лв.

13.65 лв.

До 7.000 кг.

8.65 лв.

14.65 лв.

До 8.000 кг.

8.65 лв.

14.65 лв.

До 9.000 кг.

8.65 лв.

14.65 лв.

До 10.000 кг.

8.65 лв.

14.65 лв.

До 11.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 12.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 13.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 14.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 15.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 16.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 17.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 18.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 19.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

До 20.000 кг.

17.45 лв.

25.85 лв.

Над 21 кг.

22.86 лв. + 0.48 лв.

34.86 лв. + 0.48 лв.

Всички посочени цени са крайни, с всички приложени данъци и такси.

 

 

Ако клиента желае друг куриер цената на доставката се уточнява и потвърждава допълнително по телефона. Наш консултант ще се свърже с Вас за потвърждение на поръчката и да Ви уведоми за цената на доставката и съответно общата крайна цена на стоките включвайки и доставките.

 

 

ПЛАЩАНЕ

8.         Наложен платеж (при получаване на стоката) – Потребителят плаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.

9.         Плащане по банков път – Потребителят извършва банков превод по сметка borsi4ka.com.

 

ПЛАЩАНЕ
6.  Наложен платеж (при получаване на стоката) – Потребителят плаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.
6.1. Плащане по банков път – Потребителят извършва банков превод по сметка borsi4ka.com.
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ:
7. borsi4ka.com не носи отговорност за:
1. Пропуски и неточности  в информацията за дадени стоки, свързани  спецификации или непълна информация предоставена от производителя/вносителя.
2. Разлики в цвета на стоките на снимките в сайта и „на живо“, поради промяната на цветовите гами при някои екрани/дисплеи.
3. Не носи отговорност в случаите, когато потребителят не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие установи, че тя е нарушена.
4. Проблеми и промени в съдържанието на сайта, които са породени от вируси, хакерски атаки и др.
5. Изчерпване на наличностите на дадени стоки.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията по причина, извън контрола на borsi4ka.com .

Права на borsi4ka.com :
1. Да откаже поръчка, без да дължи обезщетение на потребителя. В случаите, когато потребителят е заплатил предварително, borsi4ka.com  трябва да му върне получената сума без ненужно забавяне и в законов срок.
3. Да променя съдържанието в сайта по всяко време и  без предупреждение.
4. Да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, borsi4ka.com  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 
5. Без предварително известие да променя настоящите общи условия по всяко време, като промяната ще бъде отразена на настоящата страница.
Права на Потребителя:
1. Да променя профила с личните си данни в сайта.
2. Да получава информация относно статуса на направена поръчка.
3. Да получи поръчаните стоки в съответствие с направената поръчка на сайта.
4. Да получи информация за правата по отношение на личните му данни
5. Да ползва правото на рекламация и гаранционно обслужване по съответния ред и условия.
Задължения на Потребителя:
1. Да спазва настоящите общи условия.
2. Да провери получената пратка в момента на получаването й от куриера.
3. Да заплати цената на съответната стока/стоки.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СТОКА:
8. Съгласно чл. 50 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката. Сумата, съответстваща на цената на върнатата стока, ще бъде възстановена на потребителя без неоправдано забавяне и в срок от 14 дена след упражняване на правото на отказ от стоката.
8.1. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

8.2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в не нарушен търговски вид и със запазен етикет.

8.3. Правото на отказ от договора в случaите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бельо.
8.4. Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е била употребявана по какъвто и да било начин и да е в ненарушена оригинална опаковка (кутия). Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати.
8.5. Разходите по транспортиране на стоката от клиента към borsi4ka.com   са за сметка на клиента.
8.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
Констатирани липси;
Дефект на стоката;
Несъответствие с обявения размер;
Несъответствие с обявената търговска марка.
 8.7. Рекламацията може да се предяви пред „Хард ” ООД на посоченият имейл: office@borsi4ka.com, както и на тел 0889260245, или онлайн системата за запитвания  като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в срок от 7 работни дни.
8.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на онлайн магазина може да предложи замяната на артикула с аналогичен или съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. Сумата от разликата се добавя  във виртуалния портфейл на потребителя (когато той е регистриран) и се възстановява при следваща поръчка.
8.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
1. Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е била употребявана по какъвто и да било начин, да не е скъсана, прана ,гладена, надраскана  и да е в ненарушена оригинална опаковка и етикет.  Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати.
8.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, се осъществява до адреса за кореспонденция на фирмата, придружена с касовия бон. 
8.11. Разходите по транспортиране на стоката от клиента към borsi4ka.com  са за сметка на клиента.
8.12. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на онлайн магазина  или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от потребителя  куриерска фирма.
ОБРАТНА ВРЪЗКА

9. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „Хард” ООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация на посочените канали и форми за връзка.
9.1. „Хард” ООД е администратор на онлайн магазинът и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.